Johan Wisselink

" Eva ziet scherp wat er gebeurt in een groep en brengt dat helder onder woorden. Ze stelt op een prettige manier vragen, zodat iedereen zelf gaat nadenken.Het eindresultaat? Meer samenhang en verbinding. We durven elkaar meer aan te spreken en meer gezamenlijk te reflecteren. Ja, haar inbreng heeft ons een blijvende meerwaarde opgeleverd. "

Leiderschip | KlantreviewJohannes Wisselink
Senior Manager Business Control
Achmea